Hofleverancier

Burgemeester Jos Wienen van Haarlem reikte op 8 november 2019 de bijbehorende oorkonde uit tijdens een feestelijke bijeenkomst. De onderneming vierde haar honderdjarige bestaan én het afscheid van Lex Baartse die 59 jaar bij de Haarlemsche Zilversmederij werkzaam is geweest.

Lees hier het artikel op de site van de federatie goud en zilver.