10 Cargadoor of Oost-zee lepels, 7x 1773-1775, Libau, Letland, 3 x 1823, Leeuwarden

 1.250,00

10 Cargadoor, Oostzee of kapiteins lepels.

Zilver, 835/000

7 lepels Peter Schlüter, Libau, 1768-1789, gekeurd in Riga, Letland

op achterzijde gegraveerd met naam van de onderneming, E & M Bulmerincq, 1773 2x en 1775 5x.

3 lepels Petrus Schuil, 1823, Leeuwarden

Allen gegraveerd met monogram MJ

Een Oostzeelepel is een zilveren lepel die van het einde van de 18de eeuw tot de tweede helft van de 19de eeuw door cargadoors of bevrachters gegeven werd als kaplaken aan een kapitein die een vracht graan kwam afhalen in een haven aan de Oostzee. Ze worden ook wel cargadoorslepels genoemd.

De lepels zijn 21 à 27 cm lang en hebben een spatelheft. De oudste lepels waren simpel van vorm en vaak stond het meesterteken aan de voorkant. Latere lepels werden meer bewerkt, zodat de meestertekens op de achterkant werden gezet. Ook werd op de latere lepels aan de voorkant de naam van de schipper of reder gegraveerd of gestempeld. Op de achterkant staat soms de naam van de cargadoor.

Bron: wikipedia

Verkocht